Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek użytkowanych przez jednostki administracji skarbowej województwa opolskiego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek użytkowanych przez jednostki administracji skarbowej województwa opolskiego. Ilości materiałów eksploatacyjnych wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ – wykaz przedmiotu zamówienia, stanowią 100% zamówienia. Zamawiający przewiduje podział zamówienia na zamówienie podstawowe (ilości materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ w zakładce „1 zamówienie podst. Gwarancja” oraz w zakładce „2 zamówienie podst. bez Gwarancji”) oraz prawo opcji (rozszerzenie zakresu zamówienia o pozostałe ilości materiałów eksploatacyjnych, wskazane maksymalnie w załączniku nr 2 do SIWZ w zakładce „3 prawo opcji Gwarancja” oraz w zakładce „4 prawo opcji bez Gwarancji”).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.07.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się