Wytwarzanie, dostawa i wydawanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie, dostawa i wydawanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku szkolnego w 12 szkołach na terenie miasta Stargard w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach a w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z póżn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016r. poz. 1154) oraz normami żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.06.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się