Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej oraz dla uczniów szkół z terenu Gminy Wiśniowa w roku szkolnym 2017/2018

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej oraz dla uczniów szkół z terenu Gminy Wiśniowa w roku szkolnym 2017/2018”.
Zakres zamówienia obejmuje:
I Zadanie 1: (Przedszkole) obejmuje:
1) Świadczenie na rzecz Zamawiającego przez okres 10 miesięcy, od 4 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. w dniach roboczych, usług gastronomicznych polegających na dostawach:
 śniadań - około 120 dzieci,
 I danie (zupa) – około 40 dzieci
 II danie (obiad), około 120 dzieci
 podwieczorek - około 40 dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Wiśniowej,
 odbiorze i utylizacji resztek po spożytych posiłkach.
2) Dostawa konkretnej ilości posiłków będzie następować na podstawie codziennych zamówień Zamawiającego według następujących zasad:
a) Zamawiający zamówi u Wykonawcy określoną ilość porcji posiłków przewidzianych do wydania do godziny 1400 każdego dnia poprzedzającego ich dostawę;
b) W sytuacjach szczególnych (zorganizowane wyjazdy wychowanków przedszkola) Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy inny sposób przygotowania posiłków – suchy prowiant, a Wykonawca jest zobowiązany do ich realizacji, po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i sposobu wykonania wymaganych dostaw.
3) Dostawy posiłków będą dokonywane: W przedszkolu w Wiśniowej 2 razy dziennie śniadanie w godzinach 8.00 – 8.30 , obiad i podwieczorek w godzinach 1100- 1130.
4) Przekazanie zawartości pojemników z żywnością oraz następnie przekazywanie pustych pojemników następować będzie w pomieszczeniu zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.
5) Realizując dostawy Wykonawca zachowywać będzie segregację potraw, dostarczając je Zamawiającemu każdego dnia, w odpowiednich zbiorczych pojemnikach zapewniających przydatność potraw do spożycia.
6) Dostarczane posiłki odpowiadać będą jadłospisom potraw, które Wykonawca opracuje na każde kolejne 10 dni przez dietetyka pozostającego w dyspozycji Wykonawcy. Jadłospisy podlegają akceptacji Zamawiającego na 2-3 dni przed pierwszym dniem ich obowiązywania.
7) Potrawy odpowiadać będą następującym zaleceniom:
a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia produkcji i dostawy posiłków
z zachowaniem zasad systemu HACCP, czyli Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Miesięczny jadłospis powinien być urozmaicony, uwzględniający sezonowość surowców, a dzienny zestaw produktów winien gwarantować pełnowartościowe posiłki o odpowiedniej wartości energetycznej i odżywczej oraz wysokich walorach smakowych.
b) Produkcja posiłków powinna odbywać się z surowców świeżych, najwyższej jakości, posiadających dokumenty dopuszczające je do spożywania, z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych,
8) Posiłki muszą uwzględniać zalecane normy energii i składników pokarmowych.
9) Skład posiłków:
a) Śniadanie (około 120 dzieci)
 pieczywo pszenne, razowe, wędliny, ryby, mleko i produkty mleczne i zbożowe, jajka, owoce, warzywa
b) I danie: zupa (około 40 dzieci)
c) II danie (mięso minimum 3 razy w tyg.) (około 120 dzieci)
 posiłek mięsny lub rybny lub jajeczny, oprócz tego ziemniaki, makaron, ryż, lub kasza, pyzy, sos, surówka, surowe lub gotowane warzywa
 lub posiłek mączny (kluski, pierogi, naleśniki)
 do każdego obiadu: kompot, sok lub napój
d) podwieczorek – jogurty, pieczywo, owoce, desery, sałatki warzywne (około 40 dzieci)
II . Zadanie 2 (szkoły) obejmuje:
1) przygotowywanie ciepłych jednodaniowych posiłków w postaci zup lub innych dań zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci i młodzieży;
2) przygotowywanie posiłków o kaloryczności każdego nie mniejszej niż 550 kcal. i gramaturze:
a) zupy – nie mniej niż 350 ml,
b) inne dania – nie mniej niż 250 g,
c) w przypadku dań mięsnych lub wkładki – mięsa nie mniej niż 80g,
d) dania mięsne powinny zawierać „sztukę mięsa na osobę” (z wyłączeniem skrzydełek), a podawane mięso nie powinno być tłuste i przerośnięte;
3) posiłki będą dostarczane wg załączonego jadłospisu na 14 tygodni i po tym okresie jadłospis będzie obowiązywał od nowa na kolejne 14 tygodni;
4) Zmiany zapisu przedstawionego jadłospisu będą wymagały zgody dyrektora szkoły;
5) Dostarczanie posiłków w pojemnikach utrzymujących ich właściwą temperaturę i gotowych do spożycia po ich dostarczeniu;
6) Dostarczanie posiłków do stołówek szkolnych w ilościach określonych w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.06.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się