Świadczenie usług cateringowej i gastronomicznej na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej i gastronomicznej na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy.
Poprzez świadczenie usługi gastronomicznej lub cateringu Zamawiający rozumie usługę obejmującą przygotowanie/dostarczenie i podawanie posiłków w restauracji lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W ramach świadczonych usług Wykonawca będzie dostarczał/wykonywał usługę gastronomiczną/catering sukcesywnie, zgodnie ze zgłaszanym każdorazowym zapotrzebowaniem przez Zamawiającego na wskazane spotkanie/szkolenie/konferencję.
Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę pracowników obsługujących dane spotkanie -minimum 2 osoby, ubranych schludnie i adekwatnie do charakteru spotkania.
Szczegółowy zakres i ogólne zasady realizacji zamówienia, zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia - OPZ stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się