Usługa żywienia pacjentów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o. przez okres 12 miesięcy.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o. przez okres 12 miesięcy.
2. Szczegółowy zakres ilościowy posiłków z uwzględnieniem wymaganych diet zawarty jest w dodatku nr 2 i 3 do SIWZ (załącznik nr 1 i 2 do oferty), będący integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać polskim normom przenoszącym europejskie normy zharmonizowane.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się