Noclegi dla uczestników projektu MISS WHEELCHAIR WORLD

» Opis zapytania

7.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelowej/noclegowej, polegającej na zapewnieniu noclegów ze śniadaniem w obrębie jednego kompleksu hotelowego, położonego w odległości nie większej niż 15 km od hali Arena Ursynów, ul. Pileckiego 122 w Warszawie (odległość wynikająca z długości rzeczywistych odcinków tras dojazdowych).
7.2. Usługa hotelowa świadczona będzie przez Wykonawcę w następujących dniach:

29.09-8.10.2017
25 pokoi 1 osobowych
25 pokoi 2- osobowych
Razem noclegi dla 75 osób


7.10 -8.10.2017
10 pokoi 1 - osobowych
Razem nocleg dla 10 osób


8.10 - 15.10.2017
3 pokoje 1 - osobowych
6 pokoi 2 osobowych

Razem nocleg dla 15 osób


z zastrzeżeniem możliwości zmiany (tj. zmniejszenia) ilości osób kwaterowanych oraz zmiany (tj. skrócenia) terminów świadczenia usługi hotelowej przy czym zmniejszenie może mieć skalę do 25 osób i mieć miejsce do 28 sierpnia 2017.7.3. Usługa hotelowa musi być świadczona w hotelu co najmniej 4-gwiazdkowym spełniającym wymogi pod względem dostępności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zapewnia odpowiedni standard dla osób na wózkach inwalidzkich w pokojach, łazienkach (możliwość wjazdu wózkiem pod prysznic oraz korzystania z toalety przy pomocy asystenta), oraz w obrębie całego hotelu: wejście, hole, stołówka.
Przestrzeń holu musi mieć możliwość pomieszczenia jednocześnie 25 osób na
wózkach.
Uwaga: wszystkie pokoje 2-osobowe z oddzielnymi łóżkami
7.3.1 Oferent zapewni nieodpłatnie salę bankietową zdolną pomieścić 150 osób w
terminie 7.10.2017 na przyjęcie po Gali MISS WHEELCHAIR WORLD 2017
7.3.2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pakiet świadczeń promocyjno –
reklamowych
7.4. Główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55 1 00 00-1 - usługi hotelarskie.
7.5. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

7.6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się