Zakup środków i artykułów czystości

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia wymieniony został w tabeli w pkt. 3.2. siwz.
2. Warunki dotyczące gwarancji: Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli 12-miesięcznej gwarancji lub zapewni asortyment o okresie przydatności/ważności do użycia minimum 6 miesięcy (produkty posiadające przydatność /ważność do użycia).
3. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2. specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.
4. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2. specyfikacji nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny określone w tabeli w załączniku nr 1 do siwz) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy, która będzie podlegała kontroli Zamawiającego) do poziomu określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się