Dostawy zestawów środków higieny dla Oddziałów TAURON Wytwarzanie S.A.

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego.

Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalny upust cenowy na dostawę zestawów środków higieny dla Oddziałów TAURON Wytwarzanie S.A.
Zestaw środków higieny Grupa II z ręcznikiem 595 kpl:
Zestaw środków higieny Grupa I 195 kpl :
Szczegółowy opis produktu i ilości znajduje się w Załączniku nr 1, nr 2.
Uwagi:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie pasty bhp przy czym za ofertę równoważną uznaje się taką, w której produkt równoważny będzie miał takie same wymiary, parametry techniczne, a jakość wykonania i materiały będą nie gorsze niż wynikające z karty produktu producenta.
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego –
TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin wg Incoterms 2010,
TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli, ul. Energetyków 13, wg Incoterms 2010,
TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziska w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, wg Incoterms 2010,
Szczegółowy opis miejsca i ilości dostawy znajduje się w Załączniku nr 2.
- termin ważności oferty nie krótszy niz: 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- deklaracja dostawcy, że gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru pozycji z oferty,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- wymagany dowód dostawy,
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w "Opisie zapytania". Wykonawca składając ofertę potwierdza, że jest ona zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na która składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączna wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
3. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta oraz załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3
4. Przy składaniu oferty prosimy o dołączenie informacji o produkcie równoważnym oraz terminie dostawy tj. 05.07.2017 r.- w załączeniu tabela do wypełnienia przez Wykonawcę - Załącznik nr 1 "Specyfikacja produktu" ( proszę o wypełnienie tabeli i dołączenie do oferty jej skanu ).
5.Zastrzezenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx
- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
- szczegółowy opis pozycji objętych zapytaniem znajduje się pod znacznikiem "lupki".
6. Ilości ujęte w zamówieniu mają charakter planowy i mogą ulec zmniejszeniu lub całkowitej rezygnacji z zakupu. Z tego tytułu Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się