Dostawa gazu medycznego tj. ciekłego powietrza wraz z dzierżawą stacjonarnego zbiornika

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu medycznego tj. ciekłego powietrza, które będzie stosowane przez Zamawiającego do wykonywania zabiegów krioterapii wraz z dzierżawą stacjonarnego zbiornika w okresie 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 1 do s.i.w.z. oraz Projekt umowy – załącznik nr 6 do s.i.w.z.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
a.sukcesywną dostawę ciekłego powietrza medycznego, które stosowane będzie przez Zamawiającego jako wyrób medyczny do zabiegów krioterapii przeprowadzanych z wykorzystaniem kriokomory ARCTICA CLASSIC Mini(2-3 osobowej z przedsionkiem).
b.dzierżawę stacjonarnego zbiornika na ciekłe powietrze, bez parownicy, wyposażonego w system telemetrii,
c.montaż (osadzenie na istniejącym fundamencie) i demontaż zbiornika,
d.wykonanie instalacji przyłączeniowej zbiornika i niezbędnej infrastruktury,
e.szkolenie pracowników Zamawiającego – w jego siedzibie - w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji zbiornika i urządzeń z nim związanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się