Organizacja turnusu szkoleniowo-kondycyjnego wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja 8 turnusów szkoleniowo-kondycyjnych 14-dniowych wraz
z zakwaterowaniem i wyżywieniem wg harmonogramu określonego w ust. 5, na terenie jednego z niżej wymienionych powiatów:
puckiego;
lęborskiego;
wejherowskiego;
nowosądeckiego;
gorlickiego.
2. W każdym pojedynczym turnusie weźmie udział 1 osoba.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni:
1) zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych z własną łazienką,
2) pełne wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad kolacja);
3) opiekę medyczną;
4) dostęp zabiegów rehabilitacyjnych (masaż);
5) dostęp do sportowej infrastruktury ośrodka, np. basenu, sauny, siłowni, sali ćwiczeń, wypożyczalni sprzętu sportowego.
4. Każdy z turnusów rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu natomiast kończyć obiadem w dniu wyjazdu.
5. Harmonogram turnusów:
1) od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 5 czerwca 2017 r.;
2) od dnia 17 czerwca 2017 r. do dnia 1 lipca 2017 r.;
3) od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 15 lipca 2017 r.;
4) od dnia 8 lipca 2017 r. do dnia 22 lipca 2017 r.;
5) od dnia 15 lipca 2017 r. do dnia 29 lipca 2017 r.;
6) od dnia 24 lipca 2017 r. do dnia 7 sierpnia 2017 r.;
7) od dnia 29 lipca 2017 r. do dnia 12 sierpnia 2017 r.;
8) od dnia 30 lipca 2017 r. do dnia 13 sierpnia 2017 r.
6. W terminie realizacji umowy obowiązuje stała cena usługi.
7. W cenę usługi musi być wliczony koszt opłaty uzdrowiskowej uczestnika turnusu (opłata klimatyczna) oraz ewentualne dodatkowe opłaty (np. za parking, ogólnodostępną TV).
8. Płatność za realizację usługi nastąpi każdorazowo po realizacji danego turnusu szkoleniowego.
9. Płatność za realizację usługi dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury VAT za zrealizowany turnus do siedziby Zamawiającego.
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się