Dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli tlenowych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli tlenowych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.
2. Zakres zamówienia: dostawa tlenu medycznego 16 000 kg/ 36 miesięcy, dzierżawa butli tlenowych 616 100 butli/ 36 miesięcy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznik nr 6 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się