„Świadczenie usług gastronomicznych na kwaterze myśliwskiej w Zamrzenicy postępowanie 2”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w kwaterze myśliwskiej Ośrodka Hodowli Zwierzyny (OHZ) położonej w miejscowości Zamrzenica. Zakres obejmuje: przygotowywanie i podawanie posiłków dla uczestników imprez myśliwskich organizowanych przez Nadleśnictwo Zamrzenica, sprzątanie pomieszczenia jadalni i kuchni wraz z umeblowaniem i sprzętem kuchennym oraz zmywanie naczyń. Planowany zakres zamówienia obejmuje 875 osobodni (tj. 875 sztuk całodziennego wyżywienia). Zakres ten dotyczy całego okresu świadczenia usługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Ilości wskazane powyżej i w załączniku nr 1 do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji tj. możliwość zmniejszenia (maksymalnie o 30% wartości podstawowej zamówienia) lub zwiększenia (maksymalnie o 20% wartości podstawowej zamówienia) ilości usług przewidzianych do wykonania. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych załączniku nr 1 do SIWZ. Jednocześnie zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% ceny podanej w formularzu ofertowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.05.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się