sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) w 2017 roku podczas szkoleń dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizujących projekty unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) w 2017 roku podczas szkoleń dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizujących projekty unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do siwz/Załącznik nr 1
do umowy.
2. Zamawiający wymaga aby w miarę zaistnienia możliwości posiłki były serwowane w sposób dostępny dla wszystkich konsumentów, w tym dla osób niepełnosprawnych. W przypadku zleceń zawierających obsługę kelnerską personel powinien uwzględnić indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych.
3. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia, przy czym liczba zestawów określona w SOPZ stanowi maksymalną ilość zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zamówienia do ilości nie mniejszej niż 60% wartości umowy, a wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą wykonawcy zamawiający może zmniejszyć zamówienie do ilości mniejszej niż 60% wartości umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.04.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się