Posiłki dla klientów MOPS w Mysłowicach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie z naturalnych składników oraz wydawanie gorących posiłków a w przypadku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego wydawanie posiłków na zlecenie MOPS w formie suchego prowiantu.
Miejsce wydawania posiłków ma być usytuowane w Mysłowicach w dzielnicy Centrum lub Szopena-Wielka Skotnica lub Piasek lub Stare Miasto w odległości nie większej niż 300 m od przystanku autobusowego (wykaz ulic wchodzących w skład wymienionych dzielnic, stanowi załącznik nr 6 do siwz). W miejscu wydawania posiłków będzie możliwość spożycia na miejscu przez min. 10 osób jednocześnie, a na życzenie klienta będzie wydawane w formie „na wynos” w jednorazowych pojemnikach na żywność.
Gorące posiłki będą wydawane przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 12:00 do 14:00. W tym czasie nie będą sprzedawane napoje alkoholowe.
Suchy prowiant będzie wydawany w godzinach i dniach wyznaczonych przez Zamawiającego – w zależności od zaistniałej sytuacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.04.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się