Dostawa preparatów chemicznych 2

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów chemicznych zgodnych z normami zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ, na potrzeby 31 BLT w Poznaniu.
2. Zamawiający podzielił zamówienie na 20 Zadań. Zamawiający nie ogranicza ilości części, w jakich Wykonawca może złożyć ofertę, przy czym oferty dotyczące poszczególnych części muszą być kompletne.
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, w którym zawarte są żądane parametry jakościowe produktów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.04.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się