Dostawa i montaż mechaniczny: kanały oraz skrzynie powietrza wraz z osprzętem w ramach modernizacja kotłów CFB-670 na blokach 1-3 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. Blok nr 2

» Opis zapytania

W związku z realizacją przez Polimex Energetyka Sp. z o.o. w okresie od 01.04.2016 do 31.01.2020 zadania pn.: „Modernizacja kotłów CFB-670 na blokach 1-3 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów”, poszukujemy podwykonawcy dla następującego zakresu:
Dostawa i montaż: kanałów powietrza HP, powietrza pierwotnego wraz z skrzynią powietrzną oraz kompensatorami i klapami, kanałów powietrza wtórnego wraz z kompensatorami i klapami

W oparciu o informacje zawarte w załączonej Specyfikacji Technicznej oraz dokumentacji technicznej, zapraszamy do złożenie oferty techniczno-handlowej na następujący zakres:

1. PRZEDMIOT OFERTY: wg Specyfikacji Technicznej - Dostawa i montaż: kanałów powietrza HP, powietrza pierwotnego wraz z skrzynią powietrzną oraz kompensatorami i klapami, kanałów powietrza wtórnego wraz z kompensatorami i klapami

2. CENY:
Ceny netto w podziale:
Oferta winna zostać przygotowana w podziale na poszczególne nw. Zakresy prac:
1 Dostawa skrzyni powietrza
2 Montaż skrzyni powietrza
3 Dostawa kanałów powietrza pierwotnego
4 Montaż kanałów powietrza pierwotnego
5 Dostawa kanałów powietrza wtórnego
6 Montaż kanałów powietrza wtórnego
7 Montaż kompensatorów i klap (z wyłączeniem dostawy) na kanałach pow. pierwotnego
8 Montaż kompensatorów i klap (z wyłączeniem dostawy) na kanałach pow. pierwotnego


Ceny powinny zawierać wszystkie składniki kosztowe w tym w szczególności: wytworzenie, transport, transport poziomy i pionowy materiałów, rusztowania, montaż, koszt gwarancji, koszt dokumentacji, Koszty gwarancji

Uprzejmie prosimy, przed złożeniem oferty, o dokonanie wizji lokalnej na budowie. Celem umówienia wizji lokalnej prosimy o kontakt z p.: Agnieszka Czaja tel. 695 160 774 lub p. Andrzej Jaworski tel. 506 288 359

Dokumentacja:
Dokumentacja dotycząca zakresu zapytania jest udostępniona na serwerze ftp:
ftp://ftp.polimex-mostostal.pl
- nazwa użytkownika: Ener01tur118
- hasło: PEner01tur118ab

Specyfikacja Techniczna dostępna w KRYTERIA OGÓLNE
Specyfikacja Techniczna dotyczące wymagań w zakresie „Zabezpieczenie elementów konstrukcji w zakresie ochrony antykorozyjnej i ppoż” dostępna w KRYTERIA OGÓLNE

3. TERMINY:
• Data złożenia oferty: do 19.04.2017r
• Termin realizacji zgodnie z załączoną Specyfikacją Techniczną.

4. Osoba kontaktowa do spraw technicznych: p. Agnieszka Czaja tel. 695 160 774


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.