Dostawa paliw do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Spytkowo 69
Giżycko
warmińsko-mazurskie


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spytkowo 69
Giżycko
warmińsko-mazurskie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się