DOSTAWA CIEKŁEGO AZOTU O CZYSTOŚCI 99,99% WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA MAGAZYNOWEGO

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciekłego azotu w ilości 370.000 kg wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego. Szczegółowe parametry wymagane, ilości oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione są w Załącznikach nr 1 - 3.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.04.2017 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Francuska
Katowice
śląskie


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska
Katowice
śląskie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się