zakup środków ochrony roślin i nawozu azotowego

» Opis zapytania

Część nr 1 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, transport do siedziby Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IOR-PIB w Winnej Górze (63-013 Szlachcin, Winna Góra 13) środków ochrony roślin. Przedmiot zamówienia musi- spełniać poniższe wymagania: Track 300 sc lub równoważny160 l/kg, Halny 200 ec lub równoważny 25 kg/l, Bor pro plus ** lub równoważny 100 kg/l, Klejmax lub równoważny 40 kg/l, Lumax 537,5 SE lub równoważny 320 kg/l, Maister 310 WG (*opak. 600g) lub równoważny 24 kg/l, Proleaf Max** lub równoważny 200 kg/l, Fandango 200 ec lub równoważny 80 kg/l, Nurelle 550 EC lub równoważny 60 kg/l


Część nr 2 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, transport do siedziby Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IOR-PIB w Winnej Górze (63-013 Szlachcin, Winna Góra 13) środków ochrony roślin. Przedmiot zamówienia musi- spełniać poniższe wymagania: Librax lub równoważny 160 kg/l, Karate Zeon 050 CS lub równoważny 30 kg/l, Proteg 250EC (s.czynna Syngenta)* lub równoważny 80 kg/l, Soprano 125 sc lub równoważny 50kg/l, Designer** lub równoważny 50 kg/l, Mystic 250 ec lub równoważny 120 kg/l, Galileo 250 SC lub równoważny 50kg/l, Grisu 500 SC lub równoważny 50 kg/l, Impact 125 SC lub równoważny 100 kg/l, LI 700** lub równoważny 25 kg/l, Agrosar 360 sl lub równoważny 400 kg/l.

Część nr 3 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, transport do siedziby Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IOR-PIB w Winnej Górze (63-013 Szlachcin, Winna Góra 13) nawozu azotowego. Przedmiot zamówienia musi- spełniać poniższe wymagania: Nawóz stabilizowany NBPT N46 lub równoważny 24 kg/l

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.04.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się