Usługa cateringowa realizowana na terenie województwa opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, łódzkiego na potrzeby kursów pt.: „Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego”, „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” , „Ordynowanie leków i wypisywanie recept cześć I i II”, „Wywiad i badanie fizykalne”. Kursy realizowane są przez Centrum Onkologii w ramach Projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich 750 pielęgniarek i położnych zgodnie z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi kraju”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr PN-64/17/JP

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa realizowana na terenie województwa opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, łódzkiego na potrzeby kursów
pt.: „Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego”, „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” , „Ordynowanie leków i wypisywanie recept cześć I i II”, „Wywiad i badanie fizykalne”. Kursy realizowane są przez Centrum Onkologii w ramach Projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich 750 pielęgniarek i położnych zgodnie z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi kraju”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 4 pakiety. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w Rozdziale III SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.04.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się