Usługa gastronomiczna w związku z przeprowadzeniem spotkania w celu podsumowania wyników Zakładu za I kwartał 2017r - Usługa gastronomiczna w związku z przeprowadzeniem spotkania w celu podsumowania wyników Zakładu za I kwartał 2017r