Środek ochrony roślin MODDUS 250EC lub równoważny

» Opis zapytania

Zamawiający zastrzega, że w razie zmniejszenia zapotrzebowania na zamawiany produkt, Zamawiającemu służy prawo do stosownego ograniczenia zakresu zamawianej ilości produktu, jednak ograniczenie to nie może spowodować, że Wykonawca będzie mógł dostarczyć mniej niż 60 litrów produktu

Środek ochrony roślin MODDUS 250EC lub równoważny w ilości 72 litrów
Środek ochrony roślin równoważny winien spełniać następujące parametry
jakościowe.

REGULATOR WZROSTU
Środek z grupy regulatorów wzrostu w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie.
Środek stosuje się jako środek zapobiegający wyleganiu jęczmienia ozimego i jarego,
pszenicy ozimej i jarej , pszenżyta ozimego i żyta uprawianych w technologiach intensywnych

Zawartość substancji czynnej: Trineksapak etylu 250 g/l ( 25,5%)
( związek z grupy cykloheksadionów)

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na
potrzeb własne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.04.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się