Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych dla UCK

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań laboratoryjnych dla UCK w asortymencie oraz szacunkowej ilości określonych w załącniku nr 5 do SIWZ.
2. Dostawa odczynników będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy: 10 dni od daty złożenia zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Laboratorium Genetyki Klinicznej Zamawiającego, ul. Smoluchowskiego 17.
3. Niespełnienie wymagania bezwzględnego w zakresie części 9 określonego w załączniku nr 5 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.04.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się