Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli

1.1. Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 2/1 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
1.2. Specyfikację cenową dzierżawy butli stanowi Załącznik Nr 2/1a do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.04.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się