Przetarg nieograniczony na dostawę gazów medycznych dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy gazów medycznych dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części, zwane dalej ,,pakietami“- pakiet nr 1: Dostawa tlenu medycznego,- pakiet nr 2: Dostawa dwutlenku węgla do krioterapii,- pakiet nr 3: Dostawa dwutlenku węgla do laparoskopii,- pakiet nr 4: Dostawa ciekłego azotu,- pakiet nr 5: Dostawa tlenku azotu gazu do inhalacji,
- pakiet nr 6: Dostawa mieszaniny podtlenku azotu i tlenu do znieczulania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 i 2a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki dostaw zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.03.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się