dostawa środków ochrony roślin oaz nawozów dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Borusowej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony roślin: chwastobójczych, grzybobójczych, owadobójczych oraz nawozów dla potrzeb IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Borusowej z siedzibą: 33-260 Gręboszów, Borusowa 105.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres dostaw i wymagań określono w załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wszystkie zaoferowane nawozy muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.) oraz przepisom wykonawczych wydanych na jej podstawie, (tj. posiadać odpowiednie certyfikaty niezbędne do dystrybucji i funkcyjnego zastosowania poszczególnych nawozów). Nawozy powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy.
3. Wszystkie zaoferowane środki ochrony roślin muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 8 marca 2013 o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 poz.547) oraz przepisom wykonawczym wydanych na jej podstawie, (tj. posiadać odpowiednie zezwolenia i pozwolenia w zakresie środków ochrony roślin). Środki ochrony roślin winny posiadać minimum 24 miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.03.2017 | 09:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.