Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne w miarę występowania potrzeb dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej na Basenie Kąpielowym przy Alei Wietrznego 6 w Andrychowie takich jak:
a/ Stabilizowany podchloryn sodu o zawartości chloru minimum 14% w ilości do 25000 kg w pojemnikach po około 35 kg.
b/ Płynny korektor PH minus kwas siarkowy 40% w ilości do 2000 kg w pojemnikach po około 30 kg.
c/ Ziemia okrzemkowa CLARCEL DIT/R do 3000 kg w workach po około 25 kg.
d/ Tabletki DPD1 (500 szt.) – w ilości do 5 opakowań.
e/ Tabletki DPD3 (500 szt.) – w ilości do 2 opakowań.
f/ Tabletki Phenol Red a' (500 szt.) – w ilości do 2 opakowań.

2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania ofert.
3. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie wg bieżącego zapotrzebowania transportem Wykonawcy i na jego koszt na teren Basenu Kąpielowego przy Alei Wietrznego 6 w Andrychowie w terminie do 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia od Zamawiającego.
5. Stabilizowany podchloryn sodu, płynny korektor PH minus oraz ziemia okrzemkowa CLARCEL DIT/R muszą posiadać stosowne atesty higieniczne oraz karty charakterystyki.
6. Na środki chemiczne będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli minimum 3 miesięcznej gwarancji i rękojmi. Wymaga się aby w ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca wymienił na nowe, środki, które dostarczone zostaną po dacie ich przydatności, wadliwie działające, zwietrzałe oraz nie nadające się do użycia, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, co oznacza że Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
8. Kod CPV: 24.96.20.00-5 – chemikalia do uzdatniania wody

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.04.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się