SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

» Opis zapytania

NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH ZGODNIE
Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO SIWZ.

GŁÓWNY PRZEDMIOT CPV- 243
1.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej niżej wymienionych części.
Zamawiający podzielił zamówienie na 26 części, opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1do SIWZ.
część 1: Wykrywacze rurkowe
część 2: Odczynniki chemiczne
część 3: Surowice dla mikrobiologii
część 4: Testy do sterylizacji dla MLM
część 5: Gotowe podłoża transportowe dla mikrobiologii
część 6: Gotowe podłoża dla mikrobiologii
część 7: Szczepy wzorcowe dla mikrobiologii
część 8: Testy API dla mikrobiologii
część 9: Testy dla mikrobiologii
część 10: Testy dla PCR
część 11: Testy na wirusy dla MLM
część 12: Wzorce do badania żywności i wody
część 13: Odczynniki do badania żywności i wody
część 14: Testy diagnostyczne
część 15: Inne odczynniki laboratoryjne dla LBŻiW
część 16: Gotowe podłoża dla LBŻiW
część 17: Gotowe podłoża dla LBŻiW do badania żywności – Listeria
część 18: Testy dla LBŻiW
część 19: Testy API dla LBŻiW
część 20: Certyfikowane materiały odniesienia dla LBŻiW
część 21: Gotowe podłoża dla LBŻiW do badania wody E-coli
część 22: Zestawy diagnostyczne dla LBŻiW
część 23: Szczepy wzorcowe dla LBŻiW
część 24: Testy do sterylizacji dla LBŻiW
część 25: Leki weterynaryjne i szczepionki
część 26: Odczynniki chemiczne – wzorce organiczne

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz terminy dostaw określono
w załączniku nr 1 do SIWZ.
3.Szeregi biochemiczne i odczynniki do testów muszą być jednego producenta i posiadać termin ważności określony w specyfikacji przedmiotu zamówienia (w przypadku nie określonego terminu w specyfikacji – przedmiot zamówienia musi posiadać termin ważności minimum 11 miesięcy od daty dostawy).
4.Wykonawca musi udostępnić bezpłatny dostęp do odczytów kodów identyfikujących bakterie.
5.Po stwierdzeniu przerośnięcia podłoży przez bakterie w terminie ważności gwarantującym jałowość przez producenta, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany całej dostarczonej serii danego podłoża (wszystkich opakowań o tym samym numerze seryjnym)
6.Dostawca udostępnia przy dostawie opis zasad postępowania i wszelkie instrukcje producenta w języku polskim
7.Wymagane są certyfikaty kontroli jakości, certyfikaty kontroli jałowości oraz certyfikaty analizy zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia w formie papierowej do każdej sztuki przedmiotu zamówienia, sporządzone w języku polskim.
8.Dostawca jest zobowiązany do terminowej realizacji dostaw zgodnie z załącznikiem nr 1.
9.Wszelkie dostawy materiałów dokonywane są na koszt dostawcy.
10.Do każdego odczynnika chemicznego i wzorca wymagane są aktualne karty charakterystyki w formie pisemnej, sporządzone w języku polskim, przekazywane będą one bezpłatnie w postaci papierowej lub elektronicznej najpóźniej w dniu pierwszej dostawy substancji lub preparatu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.03.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się