Zakup i dostawa środków ochrony roślin.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków ochrony roślin, wyszczególnionych we wzorze formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ. Kod CPV 24451000-0.

Krótki opis części zamówienia:
Nr Zadania Nazwa Jednostka miary Ilość
I. Basagran 480 SL lub równoważny Litr 100
II. Amistar 250 SC lub równoważny (obowiązkowa rejestracja preparatu na stosowanie w Fasoli Szparagowej) Litr 100
III. Amistar 250 SC lub równoważny Litr 100
IV. Patoran 500 SC lub równoważny Litr 40
V. Unix 75 WG lub równoważny Litr 60
VI. Tilt Turbo 575 EC lub równoważny Litr 60
VII. Olympus 480 SC lub równoważny Litr 120
VIII. Menara 410 EC lub równoważny Litr 40
IX. Pakiet Univo XPRO (5L Boogie Xpro 400 EC + 5L Fandango 200 EC) Pakiet 10
X. Nurelle D 550 EC lub równoważny Litr 50
XI. Propulse 250 SE lub równoważny Litr 70
XII. Proteus 110 OD lub równoważny Litr 50
XIII. Lumax 537,5 SE lub równoważny Litr 300
XIV. Nikosulfuron 040 SC lub równoważny Litr 100
XV. Adengo 315 SC lub równoważny Kg 35
XVI. Florovit Uniwersalny lub równoważny Litr 3000
XVII. Afalon Dyspersyjny 450 SC lub równoważny Litr 2000
XVIII. Command 480 EC lub równoważny Litr 60
XIX. Sencor Liquid 600 SC lub równoważny Litr 150
XX. Leopard Extra 05 EC lub równoważny Litr 600
XXI. Moncut 460 SC lub równoważny Litr 50
XXII. Monceren PRO 258 FS lub równoważny Litr 210
XXIII. Maxim 025 FS lub równoważny Litr 250
XXIV. Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG Kg 800
XXV. Proxanil 450 SC lub równoważny Litr 1000
XXVI. Infinito 687,5 SC lub równoważny Kg 320
XXVII. Narita lub równoważny Litr 200
XXVIII. Atpolan 80 EC lub równoważny Litr 600
XXIX. Carial Star 500 SC lub równoważny Litr 200
XXX. Vondozeb 75 WG lub równoważny Kg 550
XXXI. Ranman 400 SC Twinpack lub równoważny Litr 150
XXXII. Video 695 WP lub równoważny Kg 700
XXXIII. Altima 500 SC lub równoważny Litr 120
XXXIV. Reglone 200 SL lub równoważny Litr 150
XXXV. Goltix 700 SC lub równoważny Litr 20
XXXVI. Venzar 80 WG lub równoważny Kg 10

W przypadku zadań od I do XXXVI, z wyjątkiem zadnia IX i XXIV Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
W przypadku zadania II Zamawiający uzna preparat za równoważny, jeżeli:
1. treść etykiety rejestracyjnej zaoferowanego preparatu równoważnego będzie odpowiadać treści etykiety preparatu wymienionego z nazwy handlowej w następującym zakresie:
• Rodzaju i ilości substancji czynnej,
• Formulacji,
• Zakresu stosowania (rodzaju rośliny).
2. Środek równoważny będzie dopuszczony do stosowania przez jego umieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/Etykiety-Srodkow-Ochrony-Roslin?%2FInformacje-Branzowe%2FProdukcja-Roslinna%2FOchrona-Roslin%2FEtykiety-Instrukcji-Stosowania-Srodkow-Ochrony-Roslin

W przypadku pozostałych zadań Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych i zastosowania produktów równoważnych, tj. produktów innych niż wymienione z nazwy handlowej z zastrzeżeniem, by ich minimalne parametry jakościowe (skład) były co najmniej takie same, jak parametry i cechy produktów wskazywanych z nazwy.

W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany wykazać poprzez dołączenie do oferty etykiety rejestracyjnej, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.03.2017 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się