Zakup i dostawa naczyń jednorazowych do 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim

» Opis zapytania

Zakup i dostawa naczyń jednorazowych do 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim
Wymogi techniczne:
1) kubki jednorazowe styropianowe do napojów gorących 300-330 ml:
- wykonane ze styropianu, kolor biały;
- pakowane po 20 szt. w opakowaniach jednostkowych;
- waga 20 szt. min. 0,060 kg;
- opakowanie zbiorcze karton.

2) talerze jednorazowe płaskie o średnicy min. 210-220 mm (nie dzielone) kolor biały:
- wykonane z polistyrenu, kolor biały;
- grubość folii min. 0,20 mikronów w części bocznej gładkiej;
- waga 100 szt. min. 0,960 kg;
- pakowane po 100 szt. w opakowaniach jednostkowych;
- opakowanie zbiorcze karton.

3) talerze jednorazowe głębokie (flaczarki) poj. 500 ml, kolor biały:
- wykonane z polistyrenu, kolor biały;
- średnica 15-17 cm – bez uchwytów;
- grubość folii min. 0,25 mikronów w części bocznej gładkiej;
- waga 100 szt. min. 0,630 kg;
- pakowane po 100 szt. w opakowaniach jednostkowych;
- opakowanie zbiorcze karton.

4) talerze jednorazowe deserowe o średnicy 160 – 190 mm (nie dzielony) kolor biały:
- wykonane z polistyrenu, kolor biały;
- grubość folii min. 0,18 mikronów w części bocznej gładkiej;
- waga 100 szt. min. 0,410 kg;
- pakowane po 100 szt. w opakowaniach jednostkowych;
- opakowanie zbiorcze karton.

5) sztućce jednorazowe, kolor biały:
- noże długości 160 – 180 mm - waga 100 szt. min. 0,200 kg;
- widelce długości 160 – 180 mm - waga 100 szt. min. 0,210 kg;
- łyżki długości 160 – 180 mm - waga 100 szt. min. 0,265 kg;
- wykonane z polistyrenu lub polipropylenu, kolor biały ;
- pakowane po 100 szt. w opakowaniach jednostkowych;
- opakowanie zbiorcze karton.
3. W opakowaniach zbiorczych winien być pakowany asortyment tylko jednego rodzaju.
Nie dopuszcza się pakowania w opakowaniach zbiorczych łącznie kubków, talerzy czy
sztućców, całość ma być znakowana symbolem widelca i kieliszka świadczącym o dopuszczeniu produktu do kontaktu z żywnością .
4.Na cały asortyment tj.: kubki jednorazowe styropianowe do napojów gorących , talerze jednorazowe płaskie , talerze jednorazowe głębokie (flaczarki) , talerze jednorazowe deserowe , sztućce jednorazowe Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć atesty PZH lub dokumenty równoważne stosowane w krajach Unii Europejskiej dopuszczające produkt do kontaktu z żywnością oraz dopuszczenia do obrotu z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.( § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.03.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się