dostawy środków ochrony roślin i nawozów dla LODR w Końskowoli w 2017 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy środków ochrony roślin i nawozów dla LODR w Końskowoli w 2017 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości środków ochrony roślin i nawozów niż wymienione w załącznikach nr 5. Zakup mniejszych ilości środków ochrony roślin lub nawozów nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych środków
i nawozów przy zachowaniu wartości całości zamówienia.
5. Nawozy nie mogą być pakowane w opakowania większe niż 50 kg, z wyłączeniem wapna kornickiego, saletrzaku borowanego, mocznika 46%N – te pozycje należy dostarczyć w BigBag-ach.
6. Do każdego środka Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formie elektronicznej aktualną kartę charakterystyki środka w języku polskim.
7. Opakowania muszą być fabrycznie zamknięte, etykiety na nich muszą być w języku polskim oraz posiadać datę modyfikacji.
8. Wykonawca ma obowiązek odebrać od zamawiającego puste opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach.
9. Czas dostawy pozostałych środków ochrony i nawozów wykonawca określi zgodnie
z zapisami rozdziału XII niniejszej SIWZ – Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze ofert wraz z podaniem ich znaczenia oraz sposobu oceny ofert.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość uczestnictwa podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania w formularzu ofertowym firm tych podwykonawców. Brak takiej informacji będzie oznaczać, że wykonawca sam zrealizuje zamówienie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.03.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się