Mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta Rogoźna wraz z wywozem nieczystości z koszy w 2017 roku

» Opis zapytania

Zadanie I
1.Przedmiot zamówienia obejmuje mechaniczne posprzątanie ulic wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ na terenie miasta Rogoźna o łącznej długości 46 034 mb jeden raz w tygodniu w pełnym zakresie wraz z wywozem śmieci na wysypisko w m. Studzieńcu.
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r., z zastrzeżeniem wyłączenia okresu zimowego utrzymania.
Cechy techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami.
2. Opróżnianie nieczystości stałych (min. 2 razy w tygodniu) około 200 koszy na śmieci zlokalizowanych na placach i ulicach na terenie miasta Rogoźna (wraz z utrzymaniem czystości wokół tych pojemników).
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.
3. Zamówienie obejmuje również opróżnianie i wywóz nieczystości pochodzących z 25 pojemników rozstawionych na terenie miasta Rogoźna, a służących do zbiórki odchodów zwierzęcych min. 1 raz w miesiącu.
Należy również dwukrotnie wykonać umycie koszy na polecenie Zamawiającego.
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.
4. Zamawiający przewiduje również wykonanie zakupu wraz z montażem przez Wykonawcę do 100 szt ulicznych koszy na śmieci stalowych 35 litrowy, ocynkowanych, malowanych proszkowo z daszkiem oraz z słupkiem z rury Ø 6 cm. Zamykane na zamek, wyposażony w małą popielnicę oraz posiadające w koszu wkłady ocynkowane. Kolorystyka: słupek i daszek czarny RAL 9005. Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny jednostkowej dotyczącej wymiany 1 szt. kosza na śmieci. Wymiana koszy nastąpi na wyraźne polecenie Zamawiającego lub w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności wymiany uszkodzonego pojemnika, co zostanie zgłoszone niezwłocznie Zamawiającemu.
Termin realizacji zadania w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji tego zadania z powodu braku zapotrzebowania.
Wszystkie dane zawarte w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze stanowią załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.03.2017 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Materiały izolacyjne
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się