STAL/Rudnik/11.00410.3.2/blachy+płask.

» Opis zapytania

1) Zalecany termin płatności 60 dni

1.1. Konstrukcja wykonana ze stali w gatunku;
- S355J2H – profile zamknięte
- S355J2 – blachy, profile otwarte
- wszystkie materiały wg PN-EN 10025-2 z oznaczeniem CE. Świadectwo odbioru 3.1 dla stali S355 wg PN-EN 10204 w języku polskim i angielskim (minimum j. angielski).

Stan dostawy:
a) profile zamknięte S355J2H wg PN-EN 10219 lub PN-EN 10210.
b) profile otwarte S355J2+N (dopuszczony stan dostawy +M) a dla rur na barierki dopuszczony stan dostawy +AR
c) blachy S355J2 +N
d) Pozostałe dane gat. materiału jak w dokumentacji.
e) Tolerancje grubości blach zgodnie z PN-EN 10029: w klasie A, EN 10051.
f) Klasa powierzchni A1 (dla blach), C1 (dla profili) wg PN-EN 10163-2,-3.
g) Stopień skorodowania wyższy jak B zgodnie z PN-EN ISO 8501-1 jest nieakceptowalny.

h) Konstrukcja malowana, oznaczone * konstrukcja cynkowana.

j) wszystkie elementy powinny być oznakowane, aby można było zidentyfikować je z certyfikatami materiałowymi oznaczenia zgodne z PN-EN 10025-1, podpunkt 11. Dane będą przeniesione na dokumentację powykonawczą ( śledzenia materiałów).
1.2. Wszystkie materiały stalowe powinny być bez jakichkolwiek uszkodzeń powierzchni i wewnętrznych uszkodzeń, które mogłyby obniżyć nośność podłoża lub możliwość użyteczność konstrukcji.
1.3. Materiał powinien być nowy i mieć gładką powierzchnię bez pęknięć, rys, korozji i bez zawalcowań.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.