dostawa lodówki farmaceutycznej

» Opis zapytania

Dostawa lodówki farmaceutycznej.Szczegółowy opis zamówienia stanowią: formularz cenowy z załącznikiem do formularza cenowego (wykaz parametrów wymaganych i oferowanych).Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.04.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się