Montaż konstrukcji stalowej drugorzędowej maszynowni bloku nr 6 w Elektrowni Opole

» Opis zapytania

1) Zalecany termin płatności 60 dni

1. Zakres montażu obejmuje:
- Montaż konstrukcji stalowej,
- Montaż krat podestowych i stopni schodowych,
- Montaż barier,
- Montaż drabin.

Zakres realizacji prac obejmuje montaż konstrukcji stalowej (zgodnie z rysunkami montażowymi) j.n.:
- Belki demagowe nr maszynowni 5 i 6: ~150 t
- Pomosty na poz. +8.00m (maszynownia nr 6): ~55 t
- Pomosty na poz. +16.00m (maszynownia nr 6 ) bez podestu na zbiornik wody procesowej: ~22 t
- Pomosty na poz. -6.50m (maszynownia nr 6): ~26 t
- Podesty na poziomie +/- 0.00 z wyłączeniem podestów: w osiach B-D/04-05;
B-D/05-06 oraz podestu na poziomie +3.00 B-D/05-06 (maszynownia nr 6): ~47 t
Razem: ~300t

2. W zakresie obowiązków:

Po stronie Wykonawcy:
- Narzędzia i sprzęt montażowy niezbędny do wykonania montażu,
- Rusztowania i zwyżki,
- Wykonanie poprawek malarskich oraz zabezpieczenie antykorozyjne,
- Niezbędne oświetlenie stanowisk pracy,
- Transport wewnętrzny (z placu magazynowego na miejsce montażu),
- Udział w odbiorach i przygotowanie niezbędnej dokumentacji odbiorowej,
- Dokumentacja odbiorowa wg wymagań Klienta,
- Zapewnienie niezbędnej siły roboczej w odpowiedniej ilości i o wymaganych kwalifikacjach, gwarantujących wykonanie prac w uzgodnionych terminach,
- Ubezpieczenie pracowników,
- Przestrzeganie zasad BHP.
- Kontrola Jakości.

Po stronie Zamawiającego:
- Dostawa konstrukcji stalowej,
- Nadzór na budowie,
- Dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacjami,
- Punkt poboru energii elektrycznej i wody,
- Oświetlenie ogólne placów składowych i terenu budowy,
- Ochronę budowy.

3. Planowany termin realizacji montażu:
- Planowany termin rozpoczęcia prac – 13.03.2017
- Planowany termin zakończenia prac – 30.04.2017

4. Rozliczenie prac: wg. Zaakceptowanych cen jednostkowych i zrealizowanego zakresu robót, określonego w dokumentacji warsztatowej.


5. Termin składania propozycji cenowych do 10.03.2017.
W ofercie prosimy podać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji zakresu montażu określonego w pkt.1.

6. Załączniki do zapytania.
Dokumentacja techniczna zostanie udostępniona po podpisaniu deklaracji o poufności.

Osoby kontaktowe:
- Dyrektor Pojektu Jacek Korzeniewski – 606 852 994
- W zakresie dokumentacji technicznej – Marek Kopeć – 695 160 845

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2017 | 14:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.