Dostawa gazów medycznych i technicznych

» Opis zapytania

Sukcesywna dostawa gazów w okresie 1iesięcy od taty zawarcia umowy.
Asortyment i ilości zostały określone w załączniku nr2 do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się