Dostawa nawozów

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest sukcesywny zakup (dostawa) wraz z rozładunkiem nawozów mineralnych, nawozów do dokarmiania dolistnego roślin oraz wapna nawozowego do miejsc wskazanych poniżej.
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy sukcesywnej dostawy wraz z rozładunkiem nawozów mineralnych oraz nawozów do dokarmiania dolistnego roślin do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, ul. Polna 10, 97-330 Sulejów (wymagany odbiór pustych opakowań).
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy sukcesywnej dostawy wraz z rozładunkiem nawozów mineralnych oraz nawozów do dokarmiania dolistnego roślin do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Masłowicach, Masłowice 144,98-300 Wieluń (wymagany odbiór pustych opakowań).
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy sukcesywnej dostawy wraz z rozładunkiem nawozów mineralnych oraz nawozów do dokarmiania dolistnego roślin do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Lućmierzu, ul. Główna 18, 95-100 Zgierz (wymagany odbiór pustych opakowań).
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy dostawy wapna nawozowego do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, ul. Polna 10, 97-330 Sulejów.
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 5 dotyczy dostawy wapna nawozowego do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Masłowicach, Masłowice 144,98-300 Wieluń.
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 6 dotyczy dostawy wapna nawozowego do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Lućmierzu, ul. Główna 18, 95-100 Zgierz.
Szczegółowe zestawienie dostaw nawozów mineralnych, nawozów do dokarmiania dolistnego roślin oraz wapna nawozowego dla poszczególnych zadań zawiera formularz cenowy do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.03.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się