KOZIENICE, blok 11 / Dostawa i montaż fasady wentylowanej z płyt włóknocementowych EQUITONE TECTIVA wraz z zmocowaniem na systemowym, aluminiowym ruszcie nośnym i z ociepleniem z wełny mineralnej

» Opis zapytania

Szanowni Państwo
W związku z realizacją zadania inwestycyjnego budowy bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym w Kozienicach poszukujemy Podwykonawcy w zakresie:

Dostawa i montaż fasady wentylowanej z płyt włóknocementowych EQUITONE TECTIVA wraz z zmocowaniem na systemowym, aluminiowym ruszcie nośnym i z ociepleniem z wełny mineralnej na Budynku:Elektrofiltr UHQ, Rozdzielnia Elektrofiltra UBB, Kotłownia rozruchowa UTH, OBIEKTY IOS ,Budynek Elektryczny IOS UVS, Budynek Pompowni Absorbera UVD, Budynek oczyszczalni ścieków UVW, Budynek przygotowania zawiesiny UVF, Magazyn gipsu EUROSILO UVH, Budynek portierni NR 2 2UYE


W załączeniu przekazujemy:
1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zapytania

2. Załącznik nr 1.3. - Wykaz dokumentacji technicznej związanej z zapytaniem. Dokumentacja dostępną serwerze pod linkiem:

ftp://ZAPYTANIE200217:ugTX081J@ftp.polimex-mostostal.pl

3. Propozycję cenową - plik do wypełnienia przez Oferenta.

4. Warunki handlowe dotyczące realizacji przedmiotu zapytania dostępne pod następującymi linkami:
Szczegółowe Warunki Handlowe dla Podwykonawców (SWH-PW – załącznik nr 1.4) wraz z załącznikami
Bezpośredni link do folderu:
ftp://OK-Kozienice-SWH-PW:Kozienice1@ftp.polimex-mostostal.pl
Ogólne Warunki dla Podwykonawców (OWPW – załącznik nr 1.5)
Bezpośredni link do folderu:
ftp://Podwykonawcy_PxM:Podwykonawcy1@ftp.polimex-mostostal.pl
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
- sprawy techniczne: p. Krzysztof Gasiewicz - tel. +48 695 163 852;
- sprawy handlowe: p. Ewa Rybakowska - tel. +48 695 162 229;.

Przewidywany termin realizacji prac: od 27.03.2017, termin zakończenia prac do uzgodnienia podczas negocjacji handlowych.

Termin składania ofert: 02.03.2017.
Składając ofertę prosimy załączyć wypełnioną Propozycję Cenową(podpisaną i zeskanowaną) wraz z następującymi załącznikami: wyciąg z KRS, referencje, aktualna polisa OC, zaświadczenia o braku zaległości z Urzędu Skarbowego i ZUS.

W przypadku jakichkolwiek pytań technicznych, czy też umówienia spotkania technicznego /wizji lokalnej na terenie budowy prosimy o kontakt z p. Krzysztofem Gasiewiczem (numer telefonu powyżej)

Z poważaniem

Ewa Rybakowska
Kierownik Działu
Polimex-Mostostal. S.A.
Biuro Handlowe
tel. + 48 22 829 74 07
tel. kom. +48 695 162 229
www.polimex-mostostal.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.03.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się