Gazy techniczne: tlen, acetylen. propan-butan i CO2 dla ISE Działdowo z dostawą do Iławy

» Opis zapytania

Dostawa gazu tlenu, acetylenu, propan-butan i CO2 z dostawą do Iławy na ul. Wojska Polskiego 34 przez okres 12 miesięcy od zawarcia umowy w butlach Zamawiającego. Przedstawione ilości są ilościami orientacyjnymi. Potrzeby będą zgłaszane sukcesywnie wg potrzeb.Do zapytania ofertowego na Platformie Zakupowej dołączono warunki zamówienia i projekt umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Paliwa gazowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się