„Przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala i ZOL z uwzględnieniem diet i kaloryczności dla SPZOZ w Łęcznej”

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostawy posiłków w ramach całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Łęcznej – zestaw nr 1 i pacjentów opieki długoterminowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Puchaczowie – zestaw nr 2, z uwzględnieniem diet
i kaloryczności, kod wg CPV 55520000-1 usługi dostarczania posiłków, 55320000-9 usługi podawania posiłków.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Szpitala Powiatowego w Łęcznej i dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Puchaczowie stanowi odpowiednio załącznik Nr 2 i 2A do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.02.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się