„Dostawa wodorotlenku sodowego 30% (luz) do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”

» Opis zapytania

Niniejsze zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy dla zadania pn. „Dostawę wodorotlenku sodowego 30% do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”
Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.02.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się