Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, najmem butli oraz zbiorników kriogenicznych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach wyodrębnionych pakietów gazów medycznych (tlenu, podtlenku azotu, dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii), dwutlenku węgla spożywczego E290 wraz z transportem, najmem butli oraz zbiorników kriogenicznych dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Dane ilościowe asortymentu oraz rodzaje zbiorników, w których będą dostarczane i przechowywane gazy zawiera załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.02.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się