Herbicydy

» Opis zapytania

1.Glifosat(związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego) 360g w litrze środka(30,64%)
w ilości 20000litrów
1000pakowań 50litrowych
750 opakowań 20 litrowych
2.Glifosat (związek z grupy aminofosotamianów w formie soli potasowej)) 480g w litrze środka (35,75%) w ilości 2000l
100 opakowań - 5litrowych
100opakowań -15litrowych
Środki powinny posiadać zezwolenie do stosowania i obrotu MRiRW do końca obowiązywania umowy oraz znajdować się w wykazie IBL środków zalecanych do stosowania w leśnictwie w 2017r
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego, zamawiający żąda dołączenia do oferty :
karty charakterystyki środka oraz etykiety(instrukcje stosowania)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.(tzn o takim samym składzie chemicznym)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.02.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się