Usługa napełnienia butli tlenowych tlenem medycznym

» Opis zapytania

Nazwa: Usługa napełnienia 4 butli tlenowych tlenem medycznym, będących na wyposażeniu zestawów ratowniczych R-1
Opis: W zakres usługi wchodzi:

•napełnienie butli tlenowych (tlenem medycznym) o pojemności 2,7 litra,

•odbiór butli od i dostarczenie do siedziby Zamawiającego środkami transportu Wykonawcy od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15,

•sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach dokumentacji z wykonanych czynności oraz o dopuszczeniu tlenu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem (atest),

Termin przydatności tlenu do użytku co najmniej 36 miesięcy

Zaproponowana cena za 1 usługę powinna dotyczyć napełnienia 4 butli tlenowych!!!!!!!!!!

Oprócz kosztów za wykonanie usługi Wykonawca zobowiązany jest podać czas realizacji usługi od momentu odebrania butli do napełnienia do momentu ich zwrotu po napełnieniu, gdyż w przypadku otrzymania dwóch identycznych ofert czas realizacji będzie kryterium decydującym o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ilość: 1 [usługa]

Najpóźniejszy termin dostawy:
2017-02-09 15:00:00

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.02.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się