DOSTAWA SPRZĘTU SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ NA RZECZ 24 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu żywnościowego na rzecz 24 WOG w ilościach i asortymencie określonym w załączniku do 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – opisie przedmiotu zamówienia.
2.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia w ramach opcji, w okresie obowiązywania umowy, poprzez rozszerzenie zamówienia podstawowego o dodatkowe zamówienie opcjonalne, którego treść i maksymalny zakres zostały określone w załączniku nr 2A do SIWZ - zestawieniu cenowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.02.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się