USŁUGA PRZYGOTOWANIA I PODAWANIA GOTOWYCH POSIŁKÓW W OŚRODKU WYSOKI KAMIEŃ

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie, dostawę i podanie gotowych posiłków w Ośrodku Szkoleniowym Wysoki Kamień w Szklarskiej Porębie w roku 2017 i do 28 lutego 2018 roku.
Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa liczba racji dziennego wyżywienia do wydania to 7119. Liczba ta może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb – max. do 20% wskazanego zapotrzebowania ilościowego.
Wykonawca będzie świadczył usługi żywieniowe w formie gotowanych posiłków lub suchego prowiantu oraz w systemie mieszanym zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego.
Żywienie realizowane będzie w systemie ciągłym przez wszystkie dni tygodnia oraz w dni wolne oraz ustawowo wolne od pracy w odniesieniu do żywienia służb dyżurnych. Śniadanie I z II, obiad, kolacja, wydawane będą jako oddzielny posiłek.
Posiłki śniadaniowe oraz posiłki kolacyjne będą przygotowywane w jednym zestawie.
Posiłki obiadowe, będą składały się z zupy, drugiego dania i deseru, przy czym: zupa i drugie dania powinny być przygotowane w jednym zestawie z 2 dodatkami warzywnymi (jeden w postaci warzyw gorących i drugi warzyw na zimno (sałatek, surówek), dania deserowe w dwóch postaciach ( jeden w postaci napojów, drugi owoców lub pieczywa cukierniczego).
Wykonawca w żywieniu nie będzie stosował wędlin wysokowydajnych, środków spożywczych pod koniec upływu terminów ich przydatności do spożycia, który winien wynosić minimum 50% deklarowanej przydatności do spożycia przez producenta na opakowaniu lub karcie towarowej.
Stosowane w żywieniu produkty spożywcze będą zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz w I kategorii jakości. Oferta przygotowywania posiłków z produktów ekologicznych będzie dodatkowo punktowana przy ocenie ofert w kryterium Jakość, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej siwz.
W okresie żywienia nie będzie następowała powtarzalność dań podstawowych wchodzących w skład wszystkich posiłków.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej liczby posiłków, niż maksymalna wskazana, a w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę zrealizowanych usług cateringowych, obliczoną według stawek przyjętych na 1 osobę - rację dzienną (rdz).
Wykonawca na własny koszt zapewni pobieranie i przechowanie próbek żywności oraz utylizację odpadów pokonsumpcyjnych.
Wydawanie i spożywanie posiłków będzie następowało w systemie samoobsługowym przez stany osobowe w Ośrodku Wysoki Kamień. Zamawiający dopuszcza podczas podawania posiłków użycie przez Wykonawcę 1–go bemara grzewczego, 1–nej kuchenki mikrofalowej (będącego mieniem Wykonawcy) w czasie i miejscu dystrybucji posiłku. W przypadku konieczności użycia większej liczby urządzeń elektrycznych zawarta będzie odrębna umowa określająca koszty energii elektrycznej, które poniesie Wykonawca.
Spożywanie posiłków przez stany osobowe będzie odbywało się na siedząco przy stolikach cztero/sześcio - osobowych przy wykorzystaniu krzeseł i stołów, które zapewni Zamawiający. Spożywanie posiłków prowadzone będzie w oparciu o naczynia (talerze, kubki) porcelanowe , sztućce nierdzewne oraz nakrycie stołu (obrus, cerata, koszyczek na pieczywo, przyprawnik), które zapewni na swój koszt Wykonawca.
Wydawanie i spożywanie posiłków będzie następowało przy wykorzystaniu sprzętu stołowego i kuchennego (tac, termosów cateringowych – termosy cateringowe muszą być wykonane z polietylenu, posiadać atest producenta do kontaktu z żywnością oraz gwarantować utratę wartości cieplnej posiłku nie więcej niż 8ºC w ciągu 4 godzin; itp.), który zapewnia Wykonawca.
Utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych (w tym naczyń jednorazowych, jeżeli wystąpią) leży po stronie Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.02.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się