Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w załączniku nr 3 do siwz/załączniku do wzoru umowy.
3. Przez świadczenie usług restauracyjnych Zamawiający rozumie usługę przygotowania, dostarczenia, podawania posiłków (zestawów), dbania o czystość w trakcie spotkania jak i uprzątnięcia pomieszczenia ze śmieci i resztek jedzenia po zakończeniu usługi zgodnie z ww. załącznikiem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.02.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się