Środek ochrony roślin ROUNDUP FLEX 480 lub równoważny

» Opis zapytania

Środek ochrony roślin ROUNDUP FLEX 480 lub równoważny w ilości 600 l

HERBICYD
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany
nalistnie, o działaniu systemicznym, przeznaczony do zwalczania perzu i innych chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) wiosną w uprawach polowych.
Zawartość substancji czynnej: Glifosat 480 g/l ( 35,75% )
Związek z grupy aminofosfonianów w formie soli potasowej
Grupa G według HRAC

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na
potrzeby własne

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.03.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się