PREPARATY DO DEZYNFEKCJI I UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji oraz uzdatniania wody basenowej, określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ, w którym podano szacunkową ilość produktów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 i nr 3 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (Pakietów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.02.2017 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się