Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

» Opis zapytania

Część 1
Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla domowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach.
Wszystkie posiłki muszą być zapakowane w jednorazowe termo izolowane opakowania.
Wykonawca wraz z posiłkiem dostarczy jednorazowe sztućce, pojemnik na odpady pokonsumpcyjne oraz zapewni ich odbiór tego samego dnia niezwłocznie po zakończonym obiedzie na własny koszt.
Gorący posiłek winien składać się z:
I dania (zupa) 500g. gramatura nie mniej niż 500 ml i kaloryczność nie mniej niż 400 kcal,
II dania 500 g. gramatura nie mniej niż 500 gram i kaloryczność nie mniej niż 700 kcal w tym: ziemniaki, kasza, ryż, makaron - nie więcej niż 200 g, mięso-ryba nie mniej niż 200g, surówka nie mniej niż 150g -180 g kompotu gramatura nie mniej niż 250 ml.


Zamawiający planuje:
- dziennie należy dostarczyć 44 obiady,
- w roku 2017 (od marca do 31 grudnia) należy dostarczyć około 9196 szt. obiadów, tj. 44 obiadów x 209 dni.
W przypadku, gdy łączna dostawa obiadów będzie mniejsza niż planowane 9196 szt. przez zamawiającego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu) Odchylenie od wskazanej ilości posiłków, w trakcie trwania umowy może wahać się na poziomie +/- 20% ilości sztuk całego zamówienia. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów danego dnia według frekwencji podopiecznych.
Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów upoważniony pracownik Zamawiającego zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 900 danego dnia.
Dostawa obiadów (I i II danie, kompot) będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz: 1100 – 1130 z wyłączeniem dni wolnych, świąt oraz dwu tygodniowej przerwy urlopowej w dn; 24.07 – 06.08.2017r.
Wykonawca rozpocznie dostawy gorących posiłków najpóźniej w 2 dni od podpisania umowy z Zamawiającym
Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe/rodzajowe:
Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
-jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym jadłospisie,
-w tygodniu powinien być dostarczany, co najmniej 4 razy obiad z drugim daniem mięsnym (z przewagą drobiowego) lub rybnym wraz z surówką i raz na dwa tygodnie danie mączne ( w tym pierogi, naleśniki).
- potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej, jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych,
- w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,
- do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli,
- zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno - mięsnym.
- ważna jest estetyka potraw i posiłków.
Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej, jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.
Transport posiłków powinien odbywać się w pojemnikach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności.
Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w budynku MOPS w Łapach przy ul. Głównej 50 realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.

Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dla domowników ŚDS w Łapach.

Wykonawca dostosuje posiłki do wymagań domowników w przypadku występowania wykluczeń lub nietolerancji pokarmowych (zapotrzebowanie na niestandardowe posiłki będzie zgłaszane razem z harmonogramem dostarczanym przez Zamawiającego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji usługi).4.2 Część 2
Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla domowników Dziennego Domu Senior – WIGOR w Łapach.

Wszystkie posiłki muszą być zapakowane w jednorazowe termo izolowane opakowania.
Wykonawca wraz z posiłkiem dostarczy jednorazowe sztućce, pojemnik na odpady pokonsumpcyjne oraz zapewni ich odbiór tego samego dnia niezwłocznie po zakończonym obiedzie na własny koszt.

Harmonogram dostaw:
W dniach: poniedziałek, środa, piątek dostarczać należy II danie.
W dniach: wtorek i czwartek dostarczyć należy I danie.
Gorący posiłek winien składać się z:
I dania (zupa) 500g. gramatura nie mniej niż 500 ml i kaloryczność nie mniej niż 400 kcal,
II dania 500 g. gramatura nie mniej niż 500 gram i kaloryczność nie mniej niż 700 kcal w tym: ziemniaki, kasza, ryż, makaron - nie więcej niż 200 g, mięso-ryba nie mniej niż 200g, surówka nie mniej niż 150g -180 g
Zamawiający planuje:
- dziennie należy dostarczyć 35 obiady,
- w roku 2017 (od marca do 29 grudnia) należy dostarczyć około 7315 szt. obiadów, tj. 35 obiadów x 209 dni.
W przypadku, gdy łączna dostawa obiadów będzie mniejsza niż planowane 7315 szt. przez zamawiającego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu) Odchylenie od wskazanej ilości posiłków, w trakcie trwania umowy może wahać się na poziomie +/- 20% ilości sztuk całego zamówienia. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów danego dnia według frekwencji podopiecznych.
Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów upoważniony pracownik Zamawiającego zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 900 danego dnia.
Dostawa obiadów będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz: 1100–1130 z wyłączeniem dni wolnych, świąt.
Wykonawca rozpocznie dostawy gorących posiłków najpóźniej w 2 dni od podpisania umowy z ZamawiającymObiad musi spełniać następujące warunki ilościowe/rodzajowe:
Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
-jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym jadłospisie,
-w tygodniu powinien być dostarczany, co najmniej 2 razy obiad z drugim daniem mięsnym (z przewagą drobiowego) lub rybnym wraz z surówką i raz na dwa tygodnie danie mączne ( w tym pierogi, naleśniki).
- potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej, jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych,
- w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,
- do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli,
- zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno - mięsnym.
- ważna jest estetyka potraw i posiłków.
Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej, jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.
Transport posiłków powinien odbywać się w pojemnikach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności.
Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w budynku MOPS w Łapach przy ul. Leśnikowskiej 54 realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dla domowników Dziennego Domu SENIOR Wigor w Łapach.

Wykonawca dostosuje posiłki do wymagań domowników w przypadku występowania wykluczeń lub nietolerancji pokarmowych (zapotrzebowanie na niestandardowe posiłki będzie zgłaszane razem z harmonogramem dostarczanym przez Zamawiającego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji usługi).4.3 Część 3
Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczestników KIS w MOPS w Łapach. Program jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej.
Wszystkie posiłki muszą być zapakowane w jednorazowe termo izolowane opakowania.
Wykonawca wraz z posiłkiem dostarczy jednorazowe sztućce, pojemnik na odpady pokonsumpcyjne oraz zapewni ich odbiór tego samego dnia niezwłocznie po zakończonym obiedzie na własny koszt.

Harmonogram dostaw: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych i świąt od 01 marca 2017 do 28 luty 2019
Gorący posiłek winien składać się z: II dania 500 g. gramatura nie mniej niż 500 gram i kaloryczność nie mniej niż 700 kcal w tym: ziemniaki, kasza, ryż, makaron - nie więcej niż 200 g, mięso-ryba nie mniej niż 200g, surówka nie mniej niż 150 g – 180 g
Zamawiający planuje:
- dziennie należy dostarczyć 20 obiadów.
- na czas trwania programu (od 01 marca do 28 luty 2019) należy dostarczyć około 9600 szt. obiadów, tj. 20 obiadów x 408 dni.
W przypadku, gdy łączna dostawa obiadów będzie mniejsza niż planowane 9600 szt. przez zamawiającego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu) Odchylenie od wskazanej ilości posiłków, w trakcie trwania umowy może wahać się na poziomie +/- 20% ilości sztuk całego zamówienia. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów danego dnia według frekwencji uczestników KIS.
Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów upoważniony pracownik Zamawiającego zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 900 danego dnia.
Dostawa obiadów będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz:1100–1130 z wyłączeniem dni wolnych, świąt.
Wykonawca rozpocznie dostawy gorących posiłków najpóźniej w 2 dni od podpisania umowy z Zamawiającym
Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe/rodzajowe:
Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
-jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym jadłospisie,
-w tygodniu powinien być dostarczany, co najmniej 4 razy obiad w formie drugiego dania mięsnego lub rybnego wraz z surówką i raz na dwa tygodnie danie mączne ( w tym pierogi, naleśniki).
- potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej, jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych,
- w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,
- do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli,
- zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno - mięsnym.
- ważna jest estetyka potraw i posiłków.
Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej, jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.
Transport posiłków powinien odbywać się w pojemnikach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności.
Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w budynku MOPS w Łapach przy ul. Leśnikowskiej 54 realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dla uczestników programu.

Wykonawca dostosuje posiłki do wymagań uczestników projektu w przypadku występowania wykluczeń lub nietolerancji pokarmowych (zapotrzebowanie na niestandardowe posiłki będzie zgłaszane razem z harmonogramem dostarczanym przez Zamawiającego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji usługi).
4.4 Terminy wykonania części zamówienia
Część 1: od 1 marca 2017 r. do 29 grudnia 2017r.
Część 2: od 1 marca 2017 r. do 29 grudnia 2017r.
Część 3: od 1 marca 2017 r. do 28 luty 2019r.

4.5 Wsad do kotła
Jednym z kryteriów oceny złożonej oferty jest wartość wsadu do kotła. Przez wsad do kotła rozumie się koszt wszystkich artykułów spożywczych użytych do przygotowania jednej porcji posiłku. Za wsad do kotła nie należy uznawać środków użytych do obróbki tj.: energii elektrycznej, cieplnej, roboczogodzin personelu oraz pozostałych nakładów niezbędnych do wyprodukowania jednej porcji posiłku
Zamawiający przewiduje minimalne wartości wsadu do kotła dla poszczególnych części:
Wsad do kotła dla części 1 minimum 6 zł (słownie: sześć złote brutto)
Wsad do kotła dla części 2 minimum 2 zł (słownie: dwa złote brutto)
Wsad do kotła dla części 3 minimum 2,5 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy brutto)

4.6 Jadłospis
Wykonawca/ wykonawcy będzie dostarczał do Zamawiającego jadłospis na nadchodzące dwa tygodnie najpóźniej ostatniego tygodnia poprzedzającego przyszłe dwa tygodnie (tzw. jadłospis dekadowy). Jadłospis musi zawierać wykaz rodzajowy posiłków ich gramaturę oraz kaloryczność potwierdzona przez dietetyka.

4.7 Płatność
Płatność za dostarczone posiłki będzie następowała w cyklach miesięcznych. Wykonawca/ Wykonawcy do każdej faktury będzie dostarczał kalkulacje usługi wraz z kopiami faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem, za zakupione artykuły spożywcze, z których były przygotowane posiłki. Faktura od Wykonawcy będzie opłacona po pozytywnej weryfikacji faktur zakupowych, które potwierdzą prawidłową wartość wsadu do kotła zadeklarowanego w formularzu ofertowym (zał:1,2,3) Płatność będzie następowała przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze tożsamy z numerem wykazanym w umowie przez Wykonawcę.
Płatność za posiłki dla uczestników KIS jest współfinansowane ze środków Uni Europejskiej w ramach EFS. W przypadku braku środków finansowych na rachunku projektu w ciągu 14 dni od momentu ich wpływu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.02.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się